Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X

Ngày 14-1, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VNHT) Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự đại hội có 261 đại biểu chính thức là cán bộ chủ chốt của 10 hội VNHT chuyên ngành Trung ương, 63 hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố cùng các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

Ngày 14-1, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VNHT) Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự đại hội có 261 đại biểu chính thức là cán bộ chủ chốt của 10 hội VNHT chuyên ngành Trung ương, 63 hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố cùng các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

Đại hội đã thông qua kết quả hiệp thương danh sách Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 78 thành viên; danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 thành viên; danh sách Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 -2025; thông qua kết quả bầu các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_237413_dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lien-hiep-cac-hoi-van-hoc-nghe-thuat-viet-nam-khoa-x.aspx