Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Gốc
Hôm nay (5/12), Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra với chủ đề 'Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'. Dự kiến khoảng 700 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ tham dự Đại hội.

Đại hội lần thứ V Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trước đó, sáng 4/12, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa V (2013 - 2018) lần thứ IX. Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo và thông qua thay đổi, bổ sung tổ chức thành viên và nhân sự của Liên hiệp Hữu nghị.

Cùng với đó, thảo luận và thông qua các tài liệu trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Đại hội VI); danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội VI, Ban Thư ký Đại hội VI, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội VI.

T. Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-4 82905.html