Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ

Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ

Tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các nội dung liên quan đến đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X

Tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các nội dung liên quan đến đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X

Chọn tham luận Đại hội phù hợp với thực tiễn, xu hướng của thanh niên

Chọn tham luận Đại hội phù hợp với thực tiễn, xu hướng của thanh niên

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dự kiến xác định 4 khâu đột phá

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dự kiến xác định 4 khâu đột phá

Văn kiện Đại hội Đoàn cần hướng đến các vấn đề đột phá tại địa phương

Văn kiện Đại hội Đoàn cần hướng đến các vấn đề đột phá tại địa phương

450 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI

450 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh được chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tiến độ

Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh được chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tiến độ

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn

Tham luận tại đại hội phải có trọng tâm, có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn

Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang: Cần hỗ trợ việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang: Cần hỗ trợ việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII tổ chức vào tháng 10/2022

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII tổ chức vào tháng 10/2022

Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận: Cần mang không khí tươi trẻ, phát huy mạng xã hội

Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận: Cần mang không khí tươi trẻ, phát huy mạng xã hội

Duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn An Giang

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn An Giang

Quan tâm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên

Quan tâm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên