Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Gốc
ND - Trong hai ngày 26 và 27-5, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đảng ủy và các chi bộ làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Khối lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trong Khối phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tiếp tục đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chú trọng chất lượng, hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao trong sản phẩm và tăng năng suất lao động. Các cấp ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu thúc đẩy đầu tư sớm đưa các công trình trọng điểm vào khai thác sử dụng; tăng cường liên kết, khai thác, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của từng tập đoàn, tổng công ty Nhà nước... Tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đổi mới, hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo đối với các loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động sáng tạo của doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức Đảng gắn phù hợp với các loại hình doanh nghiệp. Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Võ Đức Huy biểu dương tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của các đại biểu trong đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị cũng như các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Đại hội đã tiến hành đúng quy trình, trên nguyên tắc tập trung dân chủ bầu chọn được những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Tin nóng

Tin mới