Đại hội đảng bộ thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Tuyên Quang, Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp kết thúc thành công

Gốc
Sáng 24-10, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội xác định một số chỉ tiêu chủ yếu của thành phố Hải Phòng 5 năm tới, đó là: tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm; GDP bình quân theo đầu người (theo giá hiện hành) đạt 5.600 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 440 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng; phấn đấu 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

Đảng bộ TP Hải Phòng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu, định hướng trên. Theo đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường cao tốc; xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế vùng duyên hải Bắc Bộ; phát triển văn hóa, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 gồm 56 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thành được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng.

* Chiều 24-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với phương châm “Đoàn kết thống nhất, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, phát triển bền vững”, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đột phá: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, lịch sử, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Đại hội cũng xác định các chỉ tiêu của tỉnh đến năm 2020, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt hơn 8%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt hơn 2.400 USD; hơn 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút 1,7 triệu lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 51 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Chẩu Văn Lâm được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

* Chiều 24-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới, đó là: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hơn 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.400 đến 3.700 USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân từ 15 đến 20%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng từ 10 đến 12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh từ 60 đến 65%; có 50 đến 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi năm giải quyết từ 15 nghìn đến 17 nghìn việc làm mới. Đại hội thống nhất đề ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình trọng điểm trong 5 năm tới, đó là: phát triển du lịch - dịch vụ; hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và công nghiệp; xây dựng nông thôn mới và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, tập trung đột phá về nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 gồm 53 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

* Ngày 24-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết thúc thành công.

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, mục tiêu tổng quát là: Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận xã hội, đồng lòng thực hiện các chủ trương, quyết sách phát triển quê hương; xây dựng phong cách lãnh đạo của các cấp ủy sâu sát, quyết đoán, tiên phong, gương mẫu; chính quyền phục vụ nhân dân điều hành năng động, quản lý hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực, thu hút mọi nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài; tạo chuyển biến mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng năng lực công nghiệp, phát triển du lịch theo hướng tăng quy mô và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 gồm 54 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Hoan được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

* Sáng 24-10, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ (2015 - 2020), tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đợt thi đua cao điểm được phát động đến 100% đơn vị, doanh nghiệp, công nhân, viên chức lao động Thủ đô và sẽ kéo dài đến ngày 31-12-2015. Ngay tại lễ phát động, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô khẳng định quyết tâm sẽ ra sức thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị năm 2015 trước thời hạn, góp phần hoàn thành kế hoạch năm năm 2010 - 2015.

PV

Tin nóng

Tin mới