Đại hội điểm khối bờ Chi bộ Đại đội 3, Đảng bộ Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957

Ngày 14-7, Chi bộ Đại đội 3, Đảng bộ Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Vùng 4 Hải Quân chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khối bờ.

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Đại đội 3 đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp; nắm vững tình hình nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện Chiến sĩ mới; huấn luyện Chiến sĩ Vệ binh và huấn luyện diễn tập. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện Chiến sĩ mới có 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu; 86,7% Khá, giỏi, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, đơn vị thực hiện tốt các mô hình như “Vọng gác thanh niên, ca trực kiểu mẫu”, “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”; đầu tư 6 triệu đồng làm công trình thanh niên, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp cho đơn vị. Đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả tăng gia, sản xuất, thu nhập hơn 3 tấn rau, củ, quả các loại với tổng trị giá hơn 38 triệu đồng, tăng 0,5% so với nhiệm kỳ trước… Năm 2020, Đại đội 3 được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ Đại đội 3 tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện chiến sĩ mới; huấn luyện chiến sĩ vệ binh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

LÊ XUÂN TÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/dai-hoi-diem-khoi-bo-chi-bo-dai-doi-3-dang-bo-tieu-doan-454-lu-doan-957-8257157/