Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Gốc
Sáng 18-9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) T.Ư dự và phát biểu ý kiến tại điểm cầu Hà Nội.

Sáng 18-9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) T.Ư dự và phát biểu ý kiến tại điểm cầu Hà Nội.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT T.Ư; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các tỉnh, thành phố; cùng các đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam năm năm qua.

Phát biểu ý kiến khai mạc đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến khai mạc đại hội.

Đồng chí cho biết, trong năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở. Có nhiều đổi mới trong công tác TĐKT, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT T.Ư đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Dịp này, 40 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 136 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng TĐKT T.Ư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước ta. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự đại hội hôm nay, cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận, trong các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài.

Phát huy truyền thống vẻ vang của 90 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh; phối hợp các cơ quan T.Ư và các địa phương tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên của Mặt trận nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả và tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Thủ tướng mong muốn, Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai... Mặt trận cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò và vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Mặt trận cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, sau Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Mặt trận giai đoạn 2020-2025, hướng vào các nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo…

LÊ THÚY. ẢNH: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-mttq-viet-nam-giai-doan-2020-2025-617242/