Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo

Gốc
Sáng 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo - Ảnh 1

Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 5 năm 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020; biểu dương các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt hơn nữa công tác Tuyên giáo thời gian tới, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; làm tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo...

Tin nóng

Tin mới