Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ 3

Gốc
NDĐT- Ngày 28-5, tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 (2006 -2010) và phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015).

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; Ban Thi đua- Khen thưởng một số tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng 18 tập thể và 264 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh. 5 năm qua (2006-2010), phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Quảng Trị đổi mới cả nội dung và hình thức nên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm đạt 10,6%, trong đó khu vực nông -lâm -ngư nghiệp tăng 3,8%; khu vực công nghiệp -xây dựng tăng 17,1%; khu vực dịch vụ tăng 9,2%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, GDP bình quân đầu người đạt 13,7 triệu đồng/năm. Giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở các địa phương. Công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an toàn giao thông được triển khai một cách tích cực. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Trong quá trình lao động, sản xuất, học tập, công tác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Trung ương phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và bằng khen... Tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm (2011-2015) với chương trình hành động là: "Đoàn kết, đổi mới, chung sức, đồng lòng, thi đua giành thắng lợi mới". Phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi thách thức, lao động sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp. Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Quảng Trị 5 năm qua. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Trị cần phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm vấn đề an sinh xã hội. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với tinh thần cao, nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nhất là trong phong trào thi đua sản xuất, lao động sáng tạo, trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc. Các phong trào thi đua cần có nội dung, mục tiêu cụ thể, phù hợp với lợi ích thiết thực của nhân dân để thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng mạnh mẽ... Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị; trao Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì cho ba tập thể và cờ thi đua của Chính phủ cho ba tập thể có thành tích xuất sắc...

Tin nóng

Tin mới