Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

Gốc
TT-HUẾ - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch lúc 21 giờ 45 tối 8-11 tại chùa Từ Đàm (số 1 Sư Liễu Quán, TP. Huế) sau 97 năm trụ thế.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

TT-HUẾ - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch lúc 21 giờ 45 tối 8-11 tại chùa Từ Đàm (số 1 Sư Liễu Quán, TP. Huế) sau 97 năm trụ thế. Nghi thức nhập liệm Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang diễn ra ngày 9-11. Hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang có để lại di huấn, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu (kể cả vòng hoa). Thực hiện di huấn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang, các chư tôn thiền đức, Phật tử khi đến viếng chỉ lạy xong rồi về, miễn tất cả phúng viếng, kể cả vòng hoa.

Hòa thượng Thích Trí Quang quê gốc Hải Dương, sinh tại Quảng Bình vào năm 1923, xuất gia năm 1936 ở chùa Phổ Minh (Nam Định) với pháp danh Nhật Quang, pháp tự Trí Hải, pháp húy Thiền Minh, đạo hiệu Trí Quang. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật pháp, Luật học của người xuất gia, là nhà phiên dịch, chú giải nhiều kinh điển Đại thừa, sám pháp, luận sớ của chư vị Bồ-tát, chư Tổ sư và hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo Chánh pháp... Năm 2013, ở tuổi 91, Đại lão Hòa thượng về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_215760_dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-quang-vien-tich-tai-chua-t u-dam.aspx