TTO - Báo cáo khoa học của các nhà thiên văn uy tín hôm qua (5-1) cho biết dải Ngân hà - thiên hà có chứa Hệ Mặt trời của chúng ta - quay nhanh hơn và nặng hơn so với những kiến thức trước đây.