Hai con gấu trúc ở công viên giải trí Everland, Hàn Quốc, được phục vụ món đá tuyết để tránh nóng và độ ẩm cao mùa hè.