Sáng nay 3.2, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đại sứ Mỹ đã đến thăm hội chữ Xuân Bính Thân 2016. Tại đây, ông đã gặp gỡ nhà thư pháp Cung Khắc Lược, cùng nhau đàm đạo về nét văn hóa của thư pháp Việt Nam. Ngài đại sứ Mỹ cũng thử viết thư pháp dưới sự hướng dẫn của thư pháp gia Cung Khắc Lược.

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 1

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 2

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 3

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 4

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 5

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 6

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 7

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 8

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 9

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 10

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 11

Dai su My Ted Osius tap viet thu phap - Anh 12