Ngày 30/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã tới Huế trong sự chào đón của bạn bè và người dân địa phương khi vượt qua quãng đường trên 800km bằng xe đạp.

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 1

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 2

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 3

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 4

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 5

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 6

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 7

Dai su My va hanh trinh dap xe gan 1000km - Anh 8