30 sinh viên đỗ điểm cao trong kỳ thi vào đại học năm 2007 của các trường đóng trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, sẽ được nhận học bổng Tài năng trẻ do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng.