Hàng loạt dự án trên đất 'vàng' bị thu hồi

Hàng loạt dự án trên đất 'vàng' bị thu hồi

Hà Nội quyết định dừng thực hiện hàng loạt dự án chậm tiến độ

Hà Nội quyết định dừng thực hiện hàng loạt dự án chậm tiến độ

Điểm danh loạt siêu dự án của HUD 'sa lầy' tại Hà Nội

Điểm danh loạt siêu dự án của HUD 'sa lầy' tại Hà Nội

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện nhiều dự án chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện nhiều dự án chậm triển khai

Hà Nội dừng loạt dự án chậm triển khai, vi phạm luật đầu tư

Hà Nội dừng loạt dự án chậm triển khai, vi phạm luật đầu tư

Chi tiết 7 dự án 'ôm' đất đắp chiếu, vi phạm pháp luật

Chi tiết 7 dự án 'ôm' đất đắp chiếu, vi phạm pháp luật

Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án bất động sản do chậm triển khai

Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án bất động sản do chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện loạt dự án 'ôm' đất, chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện loạt dự án 'ôm' đất, chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện đối với 6 dự án chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện đối với 6 dự án chậm triển khai

Hà Nội sẽ chấm dứt, dừng một loạt dự án khu đô thị, nhà ở

Hà Nội sẽ chấm dứt, dừng một loạt dự án khu đô thị, nhà ở

Dừng hàng loạt dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Dừng hàng loạt dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án chậm triển khai

Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện 6 dự án đầu tư

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện 6 dự án đầu tư

Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án chậm triển khai

Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án chậm triển khai

Hà Nội chấm dứt, dừng nhiều dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

Hà Nội chấm dứt, dừng nhiều dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

Hà Nội dừng 7 dự án 'ôm' 500ha đất hơn 10 năm không triển khai

Hà Nội dừng 7 dự án 'ôm' 500ha đất hơn 10 năm không triển khai

Chấm dứt nhiều dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Chấm dứt nhiều dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội chỉ đạo chấm dứt, dừng hàng loạt dự án ôm đất, chậm triển khai

Hà Nội chỉ đạo chấm dứt, dừng hàng loạt dự án ôm đất, chậm triển khai