Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đại tướng Tô Lâm: Xử nghiêm cán bộ sai phạm để cảnh tỉnh

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Gia Lai chú trọng xử lý các nguồn tin về tội phạm về đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, tài sản công...

Ngày 19-9, tại Gia Lai, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Trưởng Đoàn kiểm tra số 4), chủ trì hội nghị.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đi vào chiều sâu

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo VKSND Tối cao, Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quan tâm phổ biến, quán triệt và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định... về công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Ban Thường vụ chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực... tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác PCTN, TC, phòng chống tội phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm. Qua đó đã phát hiện và chuyển giao ba vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế sang công an xử lý theo quy định và xử kỷ luật nghiêm minh với cán bộ, đảng viên sai phạm.

Hoạt động thanh tra đã phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý. Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng (đã khởi tố 23/44 vụ để điều tra, xử lý)...

Sau khi nghe tham luận, ý kiến phát biểu, Đại tướng Tô Lâm đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình.

Xử lý cán bộ sai phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Đại tướng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua.

Đại tướng đã đưa ra một số biện pháp nhằm đảm bảo công tác an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới...

Gia Lai cũng cần tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh cần chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, TC đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng cũng lưu ý Gia Lai cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường. Gia Lai cũng chú trọng xử lý các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn...

H.CHÂU