Cuốn sách do NXB ĐH Sư phạm ấn hành, dày 410 trang, gồm hai phần. Phần một gồm 28 bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về khoa học, giáo dục và đào tạo, trong đó có một số bài viết lần đầu tiên được công bố.

Phần hai tập hợp các bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí về Đại tướng với sự nghiệp khoa học – kỹ thuật và giáo dục – đào tạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà sử học, họa sĩ và các bạn trẻ… Ngoài ra cuối sách còn có phần phụ lục, in nhiều bức ảnh liên quan đến cuộc đời và những hoạt động của Đại tướng. Tất cả đã khắc họa thêm một góc nhìn mới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã có nhiều năm gắn bó và thường xuyên quan tâm tới giáo dục.

T.B