Ngày 2/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã họp và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND cấp tỉnh.

Dak Lak bau lanh dao HDND - Anh 1

Dak Lak bau lanh dao HDND - Anh 2

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã bầu ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Y Biêr sinh năm 1963, dân tộc Êđê, quê quán xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; trình độ chuyên môn kỹ sư chăn nuôi; cử nhân hành chính; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Vĩnh Cảnh – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Lắk được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Trần Vĩnh Cảnh sinh năm 1960, dân tộc Kinh, quê quán xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng; cử nhân chính trị.

Các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Niê Thuật do được Bộ Chính trị phân công nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn vì đến tuổi nghỉ hưu.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Minh Nguyên