Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đắk Lắk: Chi 14 tỉ đồng cho khuyến học

Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã vận động được 517 học sinh trở lại trường học, tặng 869 máy vi tính cho nhà trường, tặng 491 xe đạp và hỗ trợ 50.500 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 14 tỉ đồng.

Ngày 6/1, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa V lần thứ 4.

Phó Chủ tịch chuyên trách, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Hòa chủ trì hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch chuyên trách, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Hòa chủ trì hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk hiện có 184 hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn; 2.738 chi hội khuyến học, 1.409 ban khuyến học. Tổng số hội viên hội khuyến học của tỉnh này là 484.614 người.

Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai xây dựng các mô hình học tập.

Kết quả, có 295.501 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, đạt 59,12% tổng số gia đình; 301 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, 1.629 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập, chiếm 73,24%.

1.077 cơ quan, trường học, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập, chiếm 80,97%. 139.892 công dân đạt danh hiệu Công dân học tập.

Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan tham mưu ban hành những văn bản có liên quan công tác khuyến học. Cụ thể: 2 văn bản của Ban Tuyên giáo, 4 văn bản của Sở Văn hóa–Thông tin và Du lịch, 4 văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, 1 văn bản của Sở Nội vụ.

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai công văn số 101/QCPH- SGDĐT-HKH ngày 15/3/2022 về Quy chế phối hợp thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021–2030".

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa V lần thứ 4. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa V lần thứ 4. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk

Năm qua, Quỹ Khuyến học và nguồn kinh phí vận động toàn tỉnh Đắk Lắk là trên 44 tỉ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 18 tỉ đồng (khoảng 74%).

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã vận động được 517 học sinh trở lại trường học, tặng 869 máy vi tính cho nhà trường, tặng 491 xe đạp và hỗ trợ 50.500 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 14 tỉ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu với các cấp ủy, chính quyền hoàn thành mục tiêu về mô hình học tập theo các quyết định của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và đào tạo, các đơn vị, tổ chức đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đắc Quang