Đắk Lắk: Chuẩn bị cho Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2007

Gốc
Ngành Văn hóa Thông tin tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các hãng phim ở Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động liên quan đến Festival văn hóa cồng chiêng…

Tin nóng

Tin mới