Đắk Lắk chuyển diện tích cà phê năng suất thấp sang trồng ca cao

Gốc
Từ năm 2002 đến nay, các công ty, nông trường và nhiều hộ đồng bào dân tộc sản xuất kinh doanh cà phê ở tỉnh Đắk Lắk đã chuyển đổi 900ha cà phê năng suất kém sang trồng ca cao.

Tin nóng

Tin mới