Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đắk Lắk: Hơn 443 tỷ đồng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022.

Nhựa hóa đường giao thông ra vùng biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Nhựa hóa đường giao thông ra vùng biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 3,5%.

Về nguồn vốn, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022 là 443,165 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 381,165 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 62 tỷ đồng.

Nguồn vốn này được phân bổ để thực hiện 7 dự án thành phần thuộc Chương trình, kế hoạch năm 2022, bao gồm Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, với số vốn 37 tỷ đồng; Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, với số vốn 14 tỷ đồng; Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị -Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với số vốn 3 tỷ đồng; Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 3 lĩnh vực dân tộc -Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với số vốn 343,985 tỷ đồng; Dự án 5: Phát triển giáo dục-đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực -Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với số vốn 25,7 tỷ đồng; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, với số vốn 8,680 tỷ đồng; Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, với số vốn 10,8 tỷ đồng.

Tin và ảnh: NGUYỄN CÔNG LÝ