Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đắk Lắk quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 15-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Đắk Lắk, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; góp phần tích cực, quan trọng trong việc củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra tại hội nghị này là mỗi cán bộ, đảng viên, mà nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh cần nắm vững, quán triệt thật sâu sắc các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đó tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương, đơn vị cơ sở theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tại 16 điểm cầu trong tỉnh, gồm điểm cầu tại tỉnh ủy và 15 huyện ủy, thị ủy và thành ủy trên địa bàn.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/dak-lak-quan-triet-trien-khai-chi-thi-so-45-cua-bo-chinh-tri-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-649235