Đắk Lắk tận dụng tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững

Gốc
(VOV) - Cùng với tập trung phát triển kinh tế-xã hội, Đắk Lắk tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển trên tất cả các lĩnh vực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc sáng 1/3 với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phấn đấu và kết quả của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2009 Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao 11,4%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng gần 33% GDP, tỷ lệ hộ nghèo giảm tương đương với bình quân chung cả nước, các chính sách dân tộc, tôn giáo triển khai ngày càng tốt và thiết thực hơn, an ninh, quốc phòng ngày càng ổn định…. Thủ tướng cũng phân tích rõ những khó khăn, hạn chế mà tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục nỗ lực vượt qua, nhất là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao tới 33%; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung cả nước; quy mô công nghiệp còn nhỏ; triển khai các dự án phát triển hạ tầng còn chậm, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; hạn chế, lúng túng trong công tác quy hoạch phát triển đô thị, phát triển rừng… Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong năm nay tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, khắc phục rõ nét hạn chế yếu kém để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã đề ra. Cùng với tập trung phát triển KTXH, Đắk Lắk tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thiết thực, cụ thể phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển trên tất cả các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, đô thị… Thủ tướng chỉ rõ, với hơn 1 nửa diện tích là đất bazan đây là điều kiện thuận lợi để Đắk Lắk phát triển nông nghiệp giá trị gia tăng cao, phát triển diện tích cây cao su, cà phê. Đắk Lắk cũng cần rà soát hệ thống thủy điện và kêu gọi đầu tư phát triển đảm bảo 3 yếu tố: hiệu quả kinh tế, môi trường và an toàn… Cùng với rà soát bổ sung quy hoạch tỉnh cần đẩy mạnh xã hội hóa kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển; khuyến khích đưa khoa học công nghệ, quy trình canh tác- sản xuất- thu mua để tăng nhanh năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản phẩm cà phê và ngô. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ liên quan và tỉnh Đăk Lắk nghiên cứu sớm hình thành tổ chức đại diện như mô hình hiệp hội để điều phối thị trường, ổn định giá mặt hàng cà phê; rà soát đánh giá và đề xuất các chính sách nhằm cải thiện hơn nữa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đặc biệt chú ý phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo nghề; thực hiện kiên quyết, đồng bộ các biện pháp giữ và phát triển rừng, nhất là tăng cường kiểm soát từ khâu cấp phép đến hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ; thường xuyên liên tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, dứt khoát không để xảy ra biểu tình bạo loạn… Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững. Cũng trong sáng 1/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của Ban chỉ đạo vào những thành tựu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các lực lượng và các địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên phát triển./. Thành Chung

Tin nóng

Tin mới