Ngày 27/5, ông Văn Thiên Nhân, Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, cho biết, hiện nay Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Buôn Kuốp và Buôn Tua Srah đều thiếu nước nghiêm trọng.

Tại hồ chứa NMTĐ Buôn Tua Srah hiện còn 42 triệu m3 nước (bằng khoảng 10% dung tích hồ chứa) nên nhà máy chỉ vận hành được một tổ máy với công suất đạt 70% từ 8h đến 17h hàng ngày. Trong khi đó, hồ chứa NMTĐ Buôn Kuốp cũng chỉ còn khoảng 3,4 triệu m3 nước (bằng khoảng 15% dung tích hồ chứa), nếu chạy hết công suất 7 triệu KWh thì cũng chỉ được 15 tiếng đồng hồ. Theo ông Nhân, nếu vận hành với công suất hiện tại và trong thời gian tới không có mưa ở thượng nguồn sông Sêrêpốk, khoảng 15 ngày nữa hồ chứa của 2 nhà máy sẽ ở mực nước chết