Đắk Nông: Đề nghị tăng mức kỷ luật đối với cán bộ để mất rừng

Gốc
(TN&MT) - Theo đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh vừa gửi Công văn số 5800 yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND các huyện Đắk Glong, Đắk Song (Đắk Nông) về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ để mất rừng trong năm 2017 chưa phù hợp với mức độ vi phạm.

Nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phá để trồng cây công nghiệp

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Hà - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, ông Nguyễn Đình Dân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và một số cán bộ kiểm lâm. Cụ thể, ông Lê Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong đã bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “khiển trách”. Tuy nhiên, theo Quyết định ban hành năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông thì ông Hà phải chịu hình thức kỷ luật “giáng chức” vì để mất 83,3 ha(đầu năm 2017) rừng được giao quản lý.

Ông Nguyễn Đình Dân đã bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”, tuy nhiên chiếu theo quy định, việc để mất rừng trong địa bàn quản lý với diện tích 46,6 ha thì phải nhận hình thức kỷ luật “cảnh cáo”.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong; ông Nguyễn Đình Dân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và một số cán bộ kiểm lâm khác.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu nâng mức kỷ luật đối với các cán bộ kiểm lâm Y Huân, Hoàng Đình Thái, Đỗ Thiên Long, Lâm Chí Hoàng (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong), Nguyễn Hữu Nam (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song) đã bị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cụ thể, những vi phạm của các cán bộ kiểm lâm này theo quy định có thể áp dụng hình thức kỷ luật “hạ bậc lương”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu UBND huyện Đắk Song(Đắk Nông) xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Tầm, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song và ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Ông Tầm và ông Thụy đã bị xử lý hình thức kỷ luật “kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Tuy nhiên, việc ông Tầm để mất rừng trong địa bàn xã quản lý với diện tích 48,6 ha thì phải bị hình thức kỷ luật “cách chức”. Còn ông Thụy để mất 2,1 ha rừng và một diện tích lớn rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, phải xem xét lại hình thức kỷ luật.

Ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long đã kiểm điểm với hình thức “rút kinh nghiệm”. Ông Hiếu để mất rừng trong địa giới hành chính xã Quảng Sơn với diện tích 68,2 ha và hơn 60 cây thông tại Trường tiểu học Quảng Sơn bị chặt hạ. Đối chiếu với điểm c, khoản 1, Điều 11 Quyết định số 44/2016 ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, với mức độ vi phạm trên thì ông Hiếu đủ áp dụng hình thức kỷ luật “cách chức”.

Tin & ảnh: Phạm Hoài