Đăk Nông: kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

Gốc
Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2009), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đăk Nông đã tổ chức gặp mặt thân mật cán bộ, công chức cơ quan để ôn lại truyền thống vẻ vang hơn sáu thập kỷ qua của Ngành Kiểm tra Đảng và trao tặng Kỷ niệm chương “” cho 11 cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh.

Hơn 5 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh đã đi vào hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời kiểm tra, xem xét, kết luận rõ đúng sai khi có dư luận, đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, không để sai phạm phát triển từ nhẹ đến nặng, từ một đảng viên, một tổ chức đảng đến nhiều đảng viên, nhiều tổ chức đảng vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra hàng trăm đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra được hàng ngàn lượt đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết hàng trăm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giải quyết tố cáo, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi hàng trăm triệu đồng do cá nhân, tổ chức vi phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách; đã xử lý và đề nghị xử lý nhiều đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Hội thảo đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất về Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Quy trình giải quyết tố cáo, Quy trình thi hành kỷ luật trong Đảng, Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, Quy trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Quy trình kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, Quy trình kiểm tra hoạt động của ủy ban kiểm tra, Quy trình kiểm tra tài chính Đảng, Quy trình kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng và Quy trình giám sát theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng. Thông qua Hội thảo, các cán bộ, chuyên viên, kiểm tra viên, kiểm tra viên chính của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nắm chắc, hiểu sâu hơn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, để từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tin nóng

Tin mới