Ngày 12.4, CĐ TCty Xây dựng công nghiệp (XDCN) VN tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ II (2005-2010), với sự tham dự của 123 đại biểu - đại diện 10.000 CNVC-LĐ, đoàn viên CĐ.