Đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại

Công an tỉnh vừa phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tổng kết và ký kết mới quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn Đồng Nai.

Hội nghị cũng đã thông qua quy chế mới về công tác đảm bảo ANTT trong quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung cơ bản của quy chế như: phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 15-11-2021 và Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31-12-2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và việc sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về mặt an ninh; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để hướng dẫn cho người nước ngoài làm việc, học tập, du lịch tại Đồng Nai thực hiện đúng quy định…

Thành Vinh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202209/dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-hoat-dong-doi-ngoai-3135996/