Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Gốc
Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp..

Theo Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an tỉnh vẫn tiếp tục đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự ATGT, đảm bảo an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử.

Công an Đắk Lắk mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã thành lập các tổ đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu; các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, nhân khẩu trên địa bàn; kiểm tra việc triển khai, xây dựng các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cũng như việc đảm bảo quân số trực chiến, ứng trực của các đơn vị tại cơ sở.

Đại tá Lê Vinh Quy, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát đảm bảo các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đợt bầu cử, trong đó dự kiến các tình huống phức tạp phát sinh và cách xử lý ở từng địa bàn. Thứ hai là tham mưu cho Ủy ban bầu cử các cấp gắn việc chuẩn bị triển khai công tác bầu cử với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Thứ 3, tăng cường chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm phát tán tài liệu qua mạng xuyên tạc, phá hoại bầu cử”./.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV https://vov.vn/phap-luat/dam-bao-an-toan-tuyet-doi-cho-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-848922.vov