Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảm bảo chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới

Năm năm qua, cấp ủy đảng huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý. Đến nay, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của nhiệm kỳ mới.

Anh Lê Minh Sơn, công chức địa chính - xây dựng - môi trường xã Tân Thới (bên phải) thực hiện tốt việc tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng giao thông.

Cấp ủy đảng huyện Phong Điền xác định công tác CB là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, cùng với thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các cấp ủy đảng trong huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để nâng cao chất lượng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng chí Huỳnh Văn Nhơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thới, cho biết: Đảng ủy đã lựa chọn 22 CB có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ và CB chủ chốt xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đã cử 4 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 18 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị (LLCT) - hành chính (HC) và tạo điều kiện cho nhiều CB, công chức (CC) được đào tạo đại học chuyên môn.

Nhiều CB được đào tạo nâng cao trình độ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như đồng chí Lê Thị Như Ý, nhân viên Đài Truyền thanh xã, được đào tạo trung cấp LLCT-HC, đại học Hành chính, đại học Luật; đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND xã, được đào tạo trung cấp LLCT-HC, đại học Tư tưởng văn hóa... Đồng chí Lê Minh Sơn, CC địa chính - xây dựng - môi trường xã, bộc bạch: “Tôi được đào tạo đại học Môi trường và trung cấp LLCT-HC. Nhờ đó, tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả sản xuất nông nghiệp; xây dựng và nâng cấp các công trình giao thông, góp phần xây dựng xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”. Theo đồng chí Huỳnh Văn Nhơn, đến nay, trình độ của tất cả CB, CC xã đều đạt chuẩn theo quy định. Trong 17 CB được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, có 95% trình độ chuyên môn đại học trở lên, 100% trình độ LLCT từ trung cấp trở lên.

Tại xã Giai Xuân, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB được Đảng ủy xã quan tâm thực hiện tốt. Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã cử 7 CB đi đào tạo đại học Hành chính, Luật; 2 CB đi đào tạo cao cấp LLCT; 27 CB đi đào tạo trung cấp LLCT-HC. Đến nay, tất cả CB, CC xã trình độ đạt chuẩn theo quy định; trong đó, đa phần CB, CC trình độ chuyên môn đại học. Các CB, CC được đào tạo nâng cao trình độ đã vận dụng kiến thức vào công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong 16 CB được quy hoạch vào cấp ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 có 1 thạc sĩ, 15 người có trình độ chuyên môn đại học; 4 người có trình độ cao cấp LLCT, 12 người có trình độ trung cấp LLCT-HC.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp; tham mưu cử 14 CB đi đào tạo thạc sĩ, 15 CB đi đào tạo đại học; cử 44 CB đi đào tạo cao cấp LLCT, 330 CB đi đào tạo trung cấp LLCT-HC; cử 1.433 CB, CC, viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực của nhân sự cấp ủy và CB chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo quy định, chất lượng cao. Cụ thể, 61 đồng chí trong quy hoạch BCH Đảng bộ huyện đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, hầu hết có trình độ LLCT cao cấp; 29 đồng chí trong quy hoạch Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và 20 đồng chí trong quy hoạch Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ LLCT cao cấp. Hầu hết 105 đồng chí trong quy hoạch BCH đảng bộ 7 xã, thị trấn, đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ trung cấp LLCT-HC trở lên.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa cho biết: “Nhằm tiếp tục nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ CB, nhất là đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, giúp CB trưởng thành mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dam-bao-chat-luong-nhan-su-nhiem-ky-moi-a121178.html