ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

Gốc
Quốc hội khóa XIV là một nhiệm kỳ mà trong mỗi kỳ họp, mỗi năm trôi qua đều góp thêm những bước tiến mới trong công tác dân tộc, vai trò quyết định chính sách dân tộc của Quốc hội cũng ngày càng rõ nét. Trong những thành công đó không thể không kể đến những đóng góp của các đại biểu người dân tộc thiểu số. Quốc hội khóa XV cần phải đảm bảo cơ cấu và chất lượng đại biểu dân tộc thiểu số ra sao? Cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số?

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/cau-chuyen-hom-nay/2021/4/dam-bao-hieu-qua-hoat-dong-cua-dai-bieu-nguoi-dan-toc-thieu-so-trong-quoc-hoi-khoa-xv/552782