Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảm bảo nguồn cung, khối lượng đất đắp cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành đảm bảo nhu cầu, khối lượng đất đắp dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương thực hiện để đảm bảo nguồn cung khối lượng đất đắp dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 29/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, để đảm bảo nguồn cung khối lượng đất đắp theo tiến độ thực hiện các dự án, trong đó có dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn…; UBND tỉnh đã họp, thống nhất chủ trương giải quyết và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thực hiện.

Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất chủ trương cho nâng công suất khai thác tối đa khối lượng tại các mỏ đáp ứng các điều kiện, thủ tục quy định; đảm bảo nhu cầu, khối lượng đất đắp (bao gồm cả đất san lấp và đất đắp nền đường) phục vụ cho các dự án trọng điểm trong năm 2020.

Tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp đã được cấp phép thăm dò, khai thác khẩn trương có văn bản đề xuất phương án mở rộng, nâng công suất, khối lượng khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế, gửi về Sở TN&MT trước ngày 25/5.

Bên cạnh đó, giao Sở TN&MT khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu, có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chủ trương nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hoàn chỉnh thủ tục và tổ chức lựa chọn theo tiêu chí để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, khẩn trương bổ sung khu vực đấu giá và khu vực không đấu giá vào quy hoạch, hoàn chỉnh thủ tục và đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác mỏ đảm bảo công suất, khối lượng khai thác phục vụ nhu cầu cho các dự án trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2020 và kỳ kế hoạch tiếp theo 2021-2025.

Trước đó, Báo Giao thông đã phản ánh 3 vướng mắc khó khăn nhất tại dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn cần tập trung tháo gỡ là mặt bằng bãi đổ thải, điều phối đất đắp giữa một số gói thầu do vướng mặt bằng, thiếu vật liệu đất đắp.

Đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc gói thầu xây lắp số 01 qua huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) do Binh đoàn 11 - Tổng công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) thi công

Đơn cử, tại gói thầu xây lắp số 09 dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế có tổng khối lượng đắp nền đường khoảng hơn 500.000m3, theo thiết kế điều phối nội bộ khoảng 150.000m3, còn lại 350.000m3 điều phối từ gói 08 về, nhưng mặt bằng gói 08 chưa được bàn giao đầy đủ, những vị trí điều chuyển từ gói 08 về gói 09 cũng rất khó khăn. Bãi đổ thải trong hồ sơ thầu chỉ được 1 vị trí, nhưng hiện nay địa phương xác định không được đổ mà phải tìm vị trí khác...

Còn theo nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 06, khối lượng đất đắp của gói thầu khoảng 1 triệu m3, nhân với hệ số thành 1,4 triệu khối đất rời, nhưng khối lượng điều phối không có m3 nào. Nhà thầu này đã đi nhiều mỏ để điều tra công tác vật liệu, các mỏ được chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế thì gần như không còn đất, hoặc chưa được cấp phép.

Để tìm nguồn vật liệu, phải đi trên 20km, nhưng các mỏ không báo giá hoặc không có trữ lượng bán… Gói thầu xây lắp 06 mới hợp đồng được khoảng 230.000m3 trong năm nay để đắp đường công vụ. Còn khối lượng tuyến chính, trước tình trạng trên, Ban QLDA đã cùng nhà thầu đi điều tra giấy phép, công suất mỏ để đề xuất với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dam-bao-nguon-cung-khoi-luong-dat-dap-cho-du-an-cao-toc-cam-lo-la-son-d467040.html