Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện

Gốc
ĐÀ NẴNG - Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2020 sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;

ĐÀ NẴNG - Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2020 sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện; gắn với việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân. Để đạt được điều đó, trong năm 2020, EVN tập trung hoàn thành các dự án nguồn điện gồm: Thủy điện Thượng Kon Tum và 4 dự án điện mặt trời (249MWp): Phước Thái 1, Sê San 4, Phước Thái 2, Phước Thái 3; khởi công dự 2 dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1, Thủy điện Hòa Bình MR. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện quan trọng được Chính phủ giao, trong đó hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn để khởi công trong năm 2021 các dự án Thủy điện Ialy MR, Nhiệt điện Ô Môn IV, Nhiệt điện Dung Quất I. Ngoài ra, EVN cũng sẽ khởi công 218 công trình và hoàn thành 240 công trình lưới điện 110-500kV và tập trung đầu tư các công trình trọng điểm khác...

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_219185_dam-bao-tien-do-chat-luong-dau-tu-cac-cong-trinh-nguon-va-luoi-dien.aspx