(VEN) - Thông điệp đó được ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra khi giải trình nội dung chất vấn của các Đại biểu Quốc hội liên quan đến chính sách lãi suất và nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13, phiên chất vấn ngày 25/11/2011.

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn, chính sách tiền tệ thực hiện chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 11 để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, việc tiếp cận các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn mà lãi suất còn tăng rất cao. Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề vốn và lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất, tập trung vốn cho vay lĩnh vực sản xuất, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước tiết kiệm chi phí, giảm lợi nhuận để giảm mặt bằng lãi suất cho vay VND đối với khu vực sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước còn qui định tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND đối với các tổ chức tín dụng có cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhưng ít hơn so với các tổ chức tín dụng khác; đồng thời ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn vay tái cấp vốn tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với mức lãi suất hợp lý nhất; thực hiện quyết liệt chấm dứt tình trạng các tổ chức tín dụng vi phạm qui định trần lãi suất huy động để ổn định lãi suất đầu vào; khơi thông dòng vốn trên thị trường và can thiệp để duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức hợp lý; tiếp tục hỗ trợ vốn cho các tổ chức tín dụng với thời hạn từ 3-6 tháng; loại trừ một số nhu cầu vốn khi tính tỷ trọng dư nợ phi sản xuất (vay vốn phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân mua nhà để ở, xây dựng nhà cho người thu nhập thấp và công nhân lao động thuộc các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, các công trình sắp hoàn thành).

Nhờ vậy, qua 10 tháng đầu năm 2011, tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất đã tăng khoảng 15,7% chiếm tỷ trọng 85% trên tổng dư nợ tín dụng; tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tăng 24%; tín dụng đối với xuất khẩu đã tăng 58%. Từ tháng 9 đến nay, nhiều tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường xuống còn từ 17%-19%/năm; trong đó lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức 15% - 18%/năm, cá biệt có trường hợp doanh nghiệp vay vốn khắc phục hậu quả bão lụt, hoặc doanh nghiệp xuất khẩu cam kết bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng đã được vay vốn với mức lãi suất từ 13,5%-14,5%/năm. Mặc dù vậy, một số doanh nghiệp do yếu kém về khả năng tài chính, dự án đầu tư không khả thi, tính minh bạch về tài chính chưa cao nên việc tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ông Bình cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong cân đối vốn để tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực nêu trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét tái cấp vốn, đảm bảo tín dụng cả năm 2011 tăng trưởng khoảng 12% tạo đà cho tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 ở mức khoảng 15-17%. Những tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực nêu trên khiến tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm 2011 vượt quá 20% cũng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết.

Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ giữ ổn định các mức lãi suất điều hành và chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện giảm dần lãi suất cho vay (nhất là đối với lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa). Khi lạm phát tiếp tục có xu hướng giảm dần và ổn định, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành cũng như điều chỉnh trần lãi suất huy động để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm dần lãi suất cho vay./.

Lan Ngọc