Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đâm cháu ruột một nhát vào tim

Gốc

Thấy cháu ruột Hưng chửi bới ngoài cửa, tức tối, Kỹ vơ con dao xông tới, đâm một nhát vào tim Hưng. Sau nhát đâm, Kỹ bỏ mặc nạn nhân nằm gục trên thềm cửa, lên giường nằm...

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/83527.cand