Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đâm chết người tình vì bị quay cảnh “nóng”

Đề nghị Hậu xóa cảnh ân ái của hai người mà anh ta đã quay trong điện thoại nhưng bị từ chối, Bình rất ấm ức và tìm cách tự xóa nhưng không được. Bất lực, cùng quẫn, Bình đã nghĩ đến chuyện trả thù Hậu rồi dùng dao đâm chết người tình.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/11/103461.cand