Quảng Ninh sẽ có thêm khu công nghiệp mới với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng

Quảng Ninh sẽ có thêm khu công nghiệp mới với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công...

10 liên quan

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Ngày 7/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định số 988/QĐTTg, về chủ trương đầu tư...

10 liên quan

Quảng Ninh đón thêm khu công nghiệp Bạch Đằng nghìn tỷ, quy mô 176ha

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu...

10 liên quan

Đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu...

10 liên quan

Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng - Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu...

10 liên quan

Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu...

10 liên quan