Kiểm tra hai dự án yếu kém của ngành Công Thương tại Lào Cai

Kiểm tra hai dự án yếu kém của ngành Công Thương tại Lào Cai

Xây dựng đề án tái cơ cấu nợ vay cho Đạm Ninh Bình

Xây dựng đề án tái cơ cấu nợ vay cho Đạm Ninh Bình

Tái cơ cấu 2 dự án thua lỗ của ngành công thương

Tái cơ cấu 2 dự án thua lỗ của ngành công thương

Xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo cách nào?

Xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo cách nào?

Xây dựng đề án xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo hướng tái cơ cấu nợ vay

Xây dựng đề án xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo hướng tái cơ cấu nợ vay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung tái cơ cấu tài chính Dự án Đạm Ninh Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung tái cơ cấu tài chính Dự án Đạm Ninh Bình

Thủ tướng: Phải yêu nhà máy như nhà mình thì mới có cảm xúc

Thủ tướng: Phải yêu nhà máy như nhà mình thì mới có cảm xúc

Xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo hướng tái cơ cấu nợ vay

Xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo hướng tái cơ cấu nợ vay

Khẩn trương xây dựng đề án xử lý các vấn đề của dự án Đạm Ninh Bình theo phương án tái cơ cấu tài chính

Khẩn trương xây dựng đề án xử lý các vấn đề của dự án Đạm Ninh Bình theo phương án tái cơ cấu tài chính

Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình

Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình

Xây dựng đề án xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo hướng tái cơ cấu nợ vay

Xây dựng đề án xử lý dự án Đạm Ninh Bình theo hướng tái cơ cấu nợ vay

Thủ tướng nêu nhiều giải pháp nhằm 'vực dậy' Nhà máy Đạm Ninh Bình

Thủ tướng nêu nhiều giải pháp nhằm 'vực dậy' Nhà máy Đạm Ninh Bình

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Đạm Ninh Bình

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Đạm Ninh Bình

Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Đạm Ninh Bình

Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Đạm Ninh Bình

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa Dự án đạm Bắc Hà

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa Dự án đạm Bắc Hà
Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa Dự án đạm Bắc Hà
Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa Dự án đạm Bắc Hà

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa Dự án đạm Bắc Hà

Nên 'thuận' theo cơ chế thị trường?

Nên 'thuận' theo cơ chế thị trường?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 8/8: Nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam sang các nước châu Âu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 8/8: Nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam sang các nước châu Âu

Trình phương án xử lý dự án Đạm Ninh Bình và Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Trình phương án xử lý dự án Đạm Ninh Bình và Nhà máy đóng tàu Dung Quất