Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Mohamad El Baradei

Hôm qua, tại Viên (Áo) diễn ra ngày đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Iran và 3 cường quốc gồm Nga, Mỹ và Pháp với sự chứng kiến của các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Cuộc đàm phán ở Viên xoay quanh việc Nga và Pháp sẽ làm giàu nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân của Iran. Đổi lại, Iran phải từ bỏ hầu hết các kho dự trữ urani của mình. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Mohamad El Baradei cho biết: “Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt đẹp. Hầu hết các vấn đề mang tính kỹ thuật đã được thảo luận trên tinh thần xây dựng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận sâu thêm”. Quốc Minh