Đàm phán Hiệp định mới về mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu vực biên giới với Campuchia

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định đàm phán Hiệp định thay thế Hiệp định Mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký năm 2001.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thành lập Đoàn đàm phán liên ngành để đàm phán với Campuchia về Hiệp định này và ủy quyền cho đại diện Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủ tục để tiến hành đàm phán với Campuchia; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Diên

Tin nóng

Tin mới