Trong quý I/2011, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất 218 ngàn tấn urê và nhập khẩu gần 80 ngàn tấn phân bón các loại, trong đó chủ yếu là urea nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường vụ Hè Thu khi nhà máy tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn vào tháng 5/2011.

CôngThương - Hiện, nhu cầu sử dụng phân bón ở miền Bắc và miền Trung không cao do cơ bản đã kết thúc đợt chăm bón cho vụ Đông Xuân. Dự báo, nhu cầu phân bón sẽ tăng mạnh vào tháng 4 và tháng 5 tại miền Đông và miền Tây Nam Bộ do khu vực này bắt đầu xuống giống vụ Hè-Thu. Đáp ứng nhu cầu của vụ Hè Thu sắp tới và góp phần bình ổn thị trường, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí luôn bám sát tình hình cung cầu trong nước cũng như biến động của giá urê thế giới để có kế hoạch nhập khẩu phù hợp. Nhằm bảo đảm lợi ích tối ưu cho người nông dân và các cổ đông, Tổng công ty áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, theo đó, đạm Phú Mỹ được bán với giá theo sát giá thị trường. Trong quý I/2011, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đạt 1.837 tỷ đồng doanh thu và 480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong năm 2011, Tổng Công ty đặt kế hoạch đạt 7.000 tỷ đồng doanh thu và 1.570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.