Tết Kỷ Sửu 2009, khu lịch Suối Tiên sẽ đưa vào phục vụ nhiều công trình mới.