TP - Anh chàng vừa xả đạn vào những kẻ “xía vô đời sống cá nhân của mình”: “Tôi không tới nhà quí vị để thọc đầu vào để xới cơm, không nằm lên giường ngủ của quí vị thì xin hãy tự trọng và đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi”.

Chưa hả giận, Đàm Vĩnh Hưng bùng nổ bằng cách lăng mạ: “Xin thưa tên của thằng này còn sáng hơn (…) trên bàn thờ nhà các người nữa đó! Lũ chó”.

Có lẽ những khán giả đã bầu chọn cho Đàm Vĩnh Hưng để anh chàng ẵm giải thưởng hơn 1 tỷ đồng trong Bài hát yêu thích vừa qua cũng hối hận, khi đọc những dòng chửi bới thiếu văn hóa của anh chàng trên trang cá nhân.