'Tôi đã không tin rằng người ấy sẽ trở về Việt Nam tìm tôi. Tôi đã đứng ngồi không yên trong một khách sạn để chờ người ta...' Mr Đàm thổ lộ.