Hàng ngàn nhân viên Anh đang được tập huấn để biết cách xử lý tình huống bị khủng bố tấn công trong tương lai. Đây là một phần của chiến lược chống khủng bố mới của nước này