Làng tái định cư nằm trên "đỉnh gió hú", gió gào rú quanh năm không cây gì sống nổi; chỉ có cây sắn sống "lay lắt" với năng suất 5 - 6 tấn/ha. Nhưng sắn cũng không bán được, vì... không có đường cho ôtô chạy.