Đầu năm đến nay, thị trường vàng sôi động cùng với việc Nhà nước cho phép tái xuất vàng. “Sóng” liên tục diễn ra mỗi khi giá thế giới biến động. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia về kinh doanh vàng, ước lượng vàng dự trữ trong dân có thể 800 tấn, tương đương 24 tỉ USD tính theo giá hiện tại.