Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dàn dựng tác phẩm văn học đưa vào biểu diễn trong trường học

Theo Đề án 'Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030', Hà Nội sẽ phục dựng và dàn dựng mới 51 vở diễn trong 70 tác phẩm văn học đặc sắc có trong chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2022-2030.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030”.

Đề án nhằm phát huy thế mạnh của nghệ thuật sân khấu để truyền đạt tới các đối tượng học sinh những tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới thuộc chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, cùng một số tác phẩm văn học kinh điển khác mở mang những tri thức cần thiết, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, góp phần định hướng và hoàn thiện nhân cách, lối sống của học sinh, xây dựng con người Hà Nội phát triển toàn diện; bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu, xây dựng lực lượng khán giả trẻ cho sân khấu kịch nói Hà Nội; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật sân khấu, tạo nguồn diễn viên tiềm năng.

Đề án nhằm góp phần ươm mầm sáng tạo nghệ thuật, hỗ trợ nâng cao hiệu quả giáo dục sáng tạo, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh. (Ảnh: BM)

Đề án nhằm góp phần ươm mầm sáng tạo nghệ thuật, hỗ trợ nâng cao hiệu quả giáo dục sáng tạo, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh. (Ảnh: BM)

Cùng đó, Đề án cũng nhằm góp phần ươm mầm sáng tạo nghệ thuật, hỗ trợ nâng cao hiệu quả giáo dục sáng tạo, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh, hướng tới cụ thể hóa một trong ba trụ cột chính xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo” là “giáo dục về sáng tạo” thúc đẩy xây dựng nguồn nhân lực chiến lược cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô; giới thiệu, biểu diễn các trích đoạn, các vở diễn lịch sử giúp học sinh càng thêm yêu thích và say mê với bộ môn Lịch sử, từ đó tăng thêm hiệu quả học tập và tìm hiểu lịch sử nước nhà.

Đề án đặt mục tiêu sẽ phục dựng và dàn dựng mới 51 vở diễn trong 70 tác phẩm văn học đặc sắc có trong chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức 1.800-2.000 buổi biểu diễn cho các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2022-2030. Thành phố sẽ tuyển chọn học sinh, giáo viên có năng khiếu tại 26 điểm trường để hướng dẫn/truyền dạy nghệ thuật sân khấu; phối hợp nghệ sĩ, diễn viên các Nhà hát biểu diễn các vở kịch, trích đoạn đã dàn dựng.

Nội dung các vở diễn, trích đoạn phải có tính giáo dục cao, phù hợp với chương trình học và lứa tuổi học sinh. Nội dung, hình thức tổ chức giới thiệu, biểu diễn phải đảm bảo gọn nhẹ, hấp dẫn, không có tính áp đặt, đảm bảo thu hút các đối tượng học sinh tự nguyện tham gia. Lộ trình giới thiệu, biểu diễn các vở diễn, trích đoạn phải đảm bảo tính thống nhất và liên thông giữa các khối lớp, cấp học; không lặp lại nội dung, hình thức giới thiệu, biểu diễn các vở diễn, trích đoạn cho cùng một đối tượng học sinh ở các khối lớp, cấp học khác nhau.

Việc dàn dựng, phục dựng các vở diễn thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Sở Văn hóa và Thể thao, Hội đồng nghệ thuật Thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung kịch bản, tổng duyệt vở diễn sau khi dàn dựng và cấp giấy phép trước khi công diễn…

T.P